என் கனவை

கதை கதையாய் சொல்ல

நான் கம்பனும் அல்ல…

என் பாச பற்றை

வரி வரியாய் சொல்ல

நான் பாரதியும் அல்ல…

என் நற்செயல் முறையை

அடிபிறழாமல் சொல்ல

நான் வள்ளுவனும் அல்ல…

என் திருட்டு முழியும் முரட்டு செயலும்

குதற்க பேச்சும் முன்கோபமும்

என்னை கெட்டவனாய் சொல்ல

நான் ஈவு இரக்கம் நேர்மையோடு

காதல் வயப்பட்ட நல்ல மனிதனென்று

இவ்வுலகிற்கு எப்படி சொல்ல…

இல்லவாசி.

பாளையம்கோட்டை மத்திய சிறை.

 

Categories: PX NEWS

0 thoughts on “இவ்வுலகிற்கு எப்படி சொல்ல…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

PX NEWS

Hello Experiment

Today (16.07.2013) GNE member practiced “Hello Experiment” with few inmates in the prison. The goal was to break through programmed responses by changing normal parameters and getting a new emotional response from the person. It Read more...

PX NEWS

Teacher’s Day at Prison

Today India celebrates Teacher’s Day (05.09.2013). The prison school teachers have acknowledged that many inmates have enrolled their names into prison school this academic year and they started to coming school regularly. This is happening Read more...

PX NEWS

Prisons (Central) Statistics in India

Global Network for Equality is trying to reach out all central prisons in India to extend our service to the innocent children whose parent are in jail for crime. GNE will also work along with Read more...

Orgy